Taxaties

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs is een stichting die vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel registreert en zich richt op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs in één centraal register. Vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, zagen zowel marktpartijen als de toezichthouders de noodzaak om op basis van zelfregulering te komen tot meer eenduidigheid en uniformiteit en een verdere professionalisering binnen de taxatiebranche.

In goede afstemming met onder meer de AFM en DNB is het NRTVT tot stand gekomen. Het NRTVT is opgericht om een uniform, objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend vastgoedtaxateurs. Het doel van de NRVT is het bevorderen van de verdere professionalisering van het beroep van vastgoedtaxateur en van e transparantie van het proces van vastgoedwaarderingen.

Het NRVT zorgt voor uniformiteit middels heldere gedrags- en beroepsregels en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Register-Taxateurs conformeren zich aan uniforme regels en zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht.

Taxatie aanvragen